Logo
13. juuni 2018
23 (1104)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

 

Vastused: 1 - 13, Leitud: 13, Otsipäring: "veksa"

... oli sunnismaistena kurjuse impeeriumis lõksus. Meri sai juba 1979. a teeneliseks kirjanikuks ja oli 1985-1987 Kirjanike Liidu juhatuse sekretär. Eks VEKSA (Väliseestlastega Kultuurisidemete Arendamise Ühing) oli loomulikult KGB käepikendus, nagu kõik NSV Liidu organisatsioonid, mis tegelesid ...
REET KUDU

... pidi saama hilisem sõjajärgne esimene president Lennart Meri, kellel oli nõukogude ajal suuri teeneid Nõukogude Liidu välispoliitika kindlustamisel (VEKSA, KGB).   Teiseks. Võttes appi jällegi loogika, tundub tõenäoline, et peaministrikandidaadi Siim Kallase ootamatu loobumine kannab ...
ANDO LEPS

... üha rohkem vana Pätsu riiki. Sellist, kus oli üks arvamus, üks partei, üks president, millist poliitikat toetas ka Lennart Meri, arvatav kagebiit, VEKSA esindaja ja kindlasti kagebiidi poeg. Ma tuletan veelkord meelde: Eesti riik pole veel oma ajaloos näinud tõelist demokraatiat. Põhiseadus ...
INNO TÄHISMAA

... parempoolses, seega peaaegu kogu Eesti " demokraatlikus" ajakirjanduses, et ta on KÕIGI eestlaste president.Mulle, kes pole olnud ei komparteis, KGB-Veksas ega ärastajate kambas, oleks ta taas NENDE president maal nimega EstONIA. Topeltkodakondsetele on selline riiginimi igati sobiv…Nagu ...
Heldur Jõgioja

... kui tegu on inimestega. Ma ei ole seda raamatut lugenud. Olen ainult kuulnud halvustavaid hinnanguid sellele. Selge on see, et Lennart Meri kirjutas VEKSAle aruanded ja need aruanded, mis ta kirjutas, vähemalt need, mis ma olen ajalehtedes näinud, ta suutis jätta mainimata kõik, mis oli ...
Allan Alaküla

... võõrvõimu helde rahastamisega sagedastel välisreisidel kaasmaalaste järel ja esitasid oma õõnestustööst detailseid raporteid KGB variasutusele VEKSA (näiteks ekspresident Lennart Meri). Ja ka mõne tänase sõnaka poliitiku kohta, kelle tööks KGB ühes teises variasutuses oli välismaal ...
ANDO LEPS

... Ma tean kindlalt, et too mees on saanud teadlikuks 1993. aastal mulle tehtud pakkumisest. Väga võimalik, et temale ei pakutud Meri KGB toimikut, vaid hoopis Veksa materjale – "matkaaruandeid". See aga on hoopis midagi muud ja palju-palju lahjemat kui agendi toimik.Nii mõnigi lähem tuttav on ...
JÜRI LIIM

8. Kuumalaine südatalvel (12.02.2003)
... süümevande asjus. Kuigi kohus ei julgenud hakata tollase presidendi kohtuasja menetlema, jäid õhku mitmed küsimused Lennart Meri tiheda koostöö kohta VEKSA ja KGB teiste variasutustega. Ekspresident Meri detailsed ettekanded nõukogude rezhiimi struk-tuuridele täpse infoga kümnete väliseestlaste ...
ANDO LEPS

9. Haiguste ravi… (12.02.2003)
... komparteisse, kuid ei võetud, püssipõmmutajaid-valetajaid, valevandujaist sõprade-seltsimeeste Siberisse saatjaid, kus Jüri Kukk elu jättis. On Veksa-KGB tegelasi, kellel, nagu ka erastamiste-ärastamiste ja bensiinisolkimise korraldamise eest lausa kiidusõnu pälvinutel, polnud süümevandega ...
HELDUR JÕGIOJA

... kontrollivas ühiskonnas saanuks ühing tegutseda kommunistlikust ainuparteist sõltumatult. Nagu kirjutab Indrek Jürjo oma pagulust käsitlevas teoses, oli VEKSA tegelikult KGB variorganisatsioon pagulaste järel luuramiseks ja pagulaskonna lõhestamiseks. VEKSA allus ka mingil määral üleliidulisele ...
Peeter Rahnel

11. Vabariigi aastapäevast (13.03.2002)
... peatus kõneleja Eestis toimunud vabadusvõitluse vastu toimunud tegevusele, mille hulgast ta tõstis üles 2. aprillil 1960 Nõukogude Eestis asutatud VEKSA tegevuse. VEKSA toi-mingu eesmärgiks oli suhelda väliseestlastega Nõukogude Eestile sobivalt. Organisatsioon oli vastutav KGB-le ja ...
AIRI VAGA

12. Sahinad ajaloo koridoris (21.11.2001)
... sõnutsi teadsin ma, et Mihkelson ei olnud mitte ainult Stokholmi kindlustusseltsi "Folksam" ametnik, vaid tegeles "kõrvaltööna" kontaktide võtmisega VEKSA turismigruppide koosseisus lääneriike (eeskätt Soome) külastavate endiste tuttavatega. Säärane voluntarism segas Eesti NSV kompetentsete ...
Rein Kordes

13. Sahinad ajaloo koridoris (14.11.2001)
... asutust on nüüd tagantjärgi hirmsasti sõimatud ja laimuga üle valatud. Minu arvates täiesti ülekohtuselt. Telekasti kaudu nägin ja kuulsin, et üks VEKSA endine ametnik raputas koguni ise endale piltlikult öeldes tuhka pähe ja kahetses, et ta oli oma noorusaastail Tallinnas Olevimäel ...
Rein Kordes