Logo
13. juuni 2018
23 (1104)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Tagasivaade kuumale 1991. aastale

nemo  2017-01-25 08:47:28
selgelt näha, et Jeltsini Venemaa oli N Liidu lagundaja rollis, toetades sel motiivil meidki

ants  2017-01-25 10:21:10
Olem siis tänulikud Boris Jeltsinile

Lugeja  2017-01-25 10:41:17
Väga hea, et selliseid meenutusi keegi kirjutab! Tõde vabanemise keerulisest teest peaks iga eestlane teadma.

Mardus  2017-01-28 20:23:35
Sain esimesest osat tõrke kui väideti, et Eestisse saadeti vene sõjaväeosa. (Saadeti Pihkvast dessantväeosa) Venemaal ei olnud tollal ühtki sõjaväeosa, rääkimata armeest, kõik olid Nõukogude Liidu, üleliidulises alluvuses. Egas ometi Jeltsin saatnud omi olematuid sõdureid Eestisse? Venemaa sai oma armee alles pärast N Liidu lagunemist, seniks olid mõningad väeosad mis putši käigus N Liidu kindralitele allumatust üles näitasid. Ajaloolise selguse mõttes tuleb vahet teha Venemaal, Vene Nõukogude Föderatiivsel Sotsialistlikul Vabariigil ja Nõukogude Liidul. Jeltsin ei olnud Nõukogude Liidu valitsuse opositsionäär, Jeltsin oli Vene Föderatsiooni Ülemnõukogu esimees ja Vene Föderatsiooni president. Liiduvabariikide tasemel oli tema positsioon võrreldav Arnold Rüütli omaga Eestis. Hiljem selgub kontekstist siiski, et Venemaad ja Nõukogude Liitu vaadeldakse eraldi, mis ongi õige.
Olen vahel irooniaga küsinud, kui räägitakse Ukraina tuumarelvast millest see oli nagu "kahetsusväärselt" loobunud, et miks loobus Eesti oma tuumarelvast üle maa ja tuumalaevastikust Paldiskis. - ?

august  2017-01-29 12:23:47
1991. aasta 24. augustil olid Moskvas Vene NFSV president Jeltsini juures Arnold Rüütel, Indrek Toome, Rein Müllerson, Advig Kiris, Arno Almann ja Leivi Šer, kes tegid Vene NFSV presidendile selgeks, miks on vaja tema poolt tunnustada Eesti iseseisvust ja kutsuda ka teisi riike üles tunnustada Eesti iseseisvust.
Jeltsin nõustus ja vastav ukaas koostati veel samal päeval. Jeltsin käis vahepeal koos Rüütliga putši ajal hukkunute matustel ja tagasi tulles kiitis koostatud teksti, lisades, las lätlased koostavad samasuguse.
Vene NFSV välisminister Andrei Kozõrev oli juba 21. augustil teinud Pariisis esinedes üldavalduse kolme Balti riigi kohta, milles tunnustati nende riikide iseseisvust.
Kui Eesti delegatsioon 22. augustil Moskvas suurriikide saatkondades käis ja tunnustust iseseisvusele ei leidnud, siis minnes nüüd uuesti ja näidates president Jeltsini poolt allkirjastatud dokumenti, oli suhtumine hoopis teine. Pärast Jeltsini üleskutset hakkasid välisriigid ridamisi Balti riikide iseseisvust tunnustama .
Eesti Vabariigi iseseisvumine toimus vastavalt NSVL-i konstitutsioonist lähtunud õigusele, mitte et oleks lõpetatud okupatsioon nagu see oli Austria (1954.a.) ja Saksamaa ( 1990.a.) puhul.
1991. aasta 6. septembril allkirjastas president Gorbatšov, kes kuulus koos 12 liiduvabariigi esindajaga NSV Liidu Riiginõukogusse, NSV Liidu Riiginõukogu nimel otsused № ГС-1, № ГС-2, № ГС-3, vastavalt Leedu, Läti ja Eesti iseseisvuse tunnustamise kohta.
Lisatud oli NSV Liidu Välisministeeriumi toetus ÜRO-le Balti riikide liikmeks võtmise suhtes, samuti Euroopa julgeolekustruktuuridega ühinemiseks.
--------------
Vene Nõukogude Föderatiivse Sotsialistliku Vabariigi presidendi Seadlus Eesti Vabariigi riikliku iseseisvuse tunnustamisest

1.Seoses Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsusega riikliku iseseisvuse väljakuulutamise kohta tunnustada Eesti Vabariigi riiklikku iseseisvust.
2.VNFSV Välisministeeriumil viia läbi vastavad läbirääkimised ning kirjutada alla lepe diplomaatiliste suhete kehtestamisest VNFSV ja Eesti Vabariigi vahel.
3.Kutsuda NSVL presidenti üles tunnustama Eesti Vabariigi riiklikku iseseisvust ja viima läbi läbirääkimisi riikidevaheliste suhete reguleerimiseks NSVL ja Eesti Vabariigi vahel.
4.Kutsuda maailma riike üles tunnustada Eesti Vabariigi riiklikku iseseisvust.

VNFSV president Boriss Jeltsin
Moskva, Kreml
24.augustil 1991

P.S.
Selle dokumendi punktid 3 ja 4 kirjutati sisse A.Rüütli palvel.

Mõtiskleja  2017-01-29 12:51:01
Eks me nendel aastatel,peaaegu kõik eestlased,hardas ootuses,omast riigist ju unistasime ja selle ka saavutasime just tänu,sellistele tarkadele ja aatelistele eestlastele nagu Edgar Savisaar,Arnold Rüütel,Vaino Väljas jt.Kus on siis nüüd meie iseseisev ja rippumatu Eesti Vabariik?Teda ei ole ju.Nime järgi vist veel oleme aga reaalseid riiklikke tunnusjooni enam ei oma nagu oma raha,-majandus,-iseotsustamise õigus.Tegelikult oleme ju koloniseeritud ja käsuliinilt allume siiski euroliidu ülemvõimule.Üldiselt on see meie iseseisvumine ja edasine eluolu olnud väga ropp ja roojane,mida ilmestavad selged, ülbust täis võimkonna klähvimised.Rahva halvustamine,näitab inimese kitsarinnalisust.Kõik oleneb siiski ajastu vaimust ja ka pimedast juhusest,kes on juht.Kas ta on tark või rumal.kas ta on aus või ebaaus.Puust ja punasest võiks näiteks tuua Saksamaad.Kunagi ajas rassipuhtust tule ja mõõgaga taga.Tänapäeval,vastupidi toob sisse kõikki ja võtab vastu nii öelda, soola leivaga.Ajalugu teevad üksik isikud nagu Merkel või Hitler.Rahvas on selle teostamiseks ainult abivahendiks.Loodame siiski,et Kalev tuleb jällegi koju,oma rahvale iseseisvust taastama ja õnne ning edu looma.

paradox  2017-01-29 14:23:48
Uus Maailmakord on totalitaarne riigikapitalism ehk sotsialismi (kommunismi) taastulek teisest uksest

Nagu juba korduvalt väitsime, toetasid rahvusvahelised suurpankurid suurte summadega kommunistliku revolutsiooni läbiviimist Venemaal. Rahaline ning tehniline abi, ilma milleta Nõukogude Venemaa poleks suutnud majanduslikult püsima jääda, jätkus ka pärast revolutsiooni võitu.
Miks siis olid suurpankurid ja suurtöösturid huvitatud kommunistide ja kommunistliku süsteemi finantseerimisest ja toetamisest, oma jalgealuse õõnestamisest ja oma vaenlase nuumamisest? Faktidele peab leiduma ka mõistlik majandusteoreetiline ja poliitiline põhjendus. Põhjendus on lihtne. Nägime, et rahvusvahelised pangandus- ja tööstusmonopolid on jõudnud nii kaugele, et on sisuliselt erastanud ka riigid, välja valides ja seades ametisse valitsusjuhte kui oma poliitilis-administratiivseid ametnikke, parlamendisaadikute juhtimisest rääkimata.
Kui me mõistame, et sotsialism ei ole rikkuste jagamise programm, vaid on tegelikkuses rikkuste kontsentratsiooni ja kontrolli meetod, siis sotsialismi toetavate superrikaste paradoks lakkab olemast paradoks.
Kommunism, täpsemini öeldes sotsialism, pole rõhutud masside, vaid hoopis majandusliku eliidi liikumine.
http://rahvuslane.blogspot.com/2015/06/uus-maailmakord-kelle-kasuks-ja-kelle_5.html

  2017-01-29 18:47:51
augustile Kahjuks ei toimunud "Eesti Vabariigi iseseisvumine toimus vastavalt NSVL-i konstitutsioonist lähtunud õigusele," sest ei saadud vajalikku 70 häält kokku - Kaido Kama ei hääletanud.

Lugeja  2017-01-29 18:49:48
augustile Kahjuks ei toimunud "Eesti Vabariigi iseseisvumine toimus vastavalt NSVL-i konstitutsioonist lähtunud õigusele," sest ei saadud vajalikku 70 häält kokku - Kaido Kama ei hääletanud.

Nimi 
E-mail