Logo
13. juuni 2018
23 (1104)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Kui leedulased avasid "tee Euroopasse" ..

Ajaloolane  2010-08-18 08:11:04
Täiesti uus fakt iseseisvumisse ja vabadusse pürgimisest. Kahjuks jääb arusaamatuks, kuidas need eestlased sellele Sajudise üritusele sattusid!

Arvan  2010-08-18 09:47:23
Eestlased on igal ajal julged olnud! Seda, et nad sellisel moel leedulaste üritustest osavõtsid on küll täielik uudis. Igal juhul tublid!

MRP teemal  2010-08-18 10:01:35
_Kurikuulsa MRP-lepingu aastapäeva eelõhtul _

Üks Nõukogude luure juhtfiguure Pavel Sudoplatov kirjutab oma mälestusteraamatus: “1939. aasta oktoobris osalesin koos luureülem Fitini ja Beria asetäitja Merkuloviga nõupidamisel Kremlis, Molotovi kabinetis. Seal viibisid ka kindralstaabi Operatiivvalitsuse ülem kindralmajor Vassilevski (50. aastatel kaitseminister), välisasjade rahvakomissari asetäitja Potjomkin, Ministrite Nõukogu Riikliku Rahvamajanduse Perspektiivplaneerimise komisjoni ülema asetäitja Borissov, sõjalaevastiku staabiülem admiral Issakov, piirivalvevägede ülem, kindral Maslennikov ja sõjaväe luureülem, arvatavasti kindralmajor Panfilov.”
Selle vägagi esindusliku nõupidamise päevakord oli fikseeritud järgnevalt: strateegiliste huvide kaitsmine Baltikumis. V. Molotov alustas oma sõnavõttu konstanteeringuga, et meil on kokkulepe Saksamaaga, mille kohaselt vaadeldakse Baltimaid kui Nõukogude Liidu tähtsamate huvide regiooni. Samas ta lisas, et Saksa võimud ei nõustu kunagi mitte mingite kardinaalsete ühiskondlike ümberkorraldustega, mis muudaks nende riikide staatust ega ka nende astumisega Nõukogude Liidu koosseisu.

Lugesin  2010-08-18 11:00:04
Leedulastel olid ikka meeletud ettevõtmised - 100000 inimest ja lisaks 5000 välisleedulast, ning kuidas need välismaa ajakirjanikud kohale saadi! Mis Eesti bänd võis seal esineda?

Kummaline  2010-08-18 12:11:00
Miks me loeme lähiajaloo fakte alles 20 aastat hiljem ja kui siiski?

huvitav küll  2010-08-18 12:21:21
Ja sedagi infot saab lugeda vaid Kesknädalast!

Tõesti huvitav  2010-08-18 15:20:31
Eestis valitseb tsentsuur ajakirjanduse üle, ning ajalugu tahetakse pidevalt ümberkirjutada. Kn on ainuke Eesti leht, mis avaldab ka lihtinimeste lugusid ja ei otsi ainult prominente oma lehekülgedele. Laar on OMA ajalookäsitluse kooliraamatusse pannud, ning press jälgib hoolega, et ikka õiget joont mööda saaksid kirjutised avaldatud.

po russki  2010-08-18 15:43:57
Leedus muutub vene keel üha populaarsemaks. Ka tööandjad nõuavad tihti vene keele oskust.

Klaus Völler  2010-08-18 17:20:32
"Eestis valitseb tsentsuur ajakirjanduse üle, ning ajalugu tahetakse pidevalt ümberkirjutada. Kn on ainuke Eesti leht, mis avaldab ka lihtinimeste lugusid ja ei otsi ainult prominente oma lehekülgedele. Laar on OMA ajalookäsitluse kooliraamatusse pannud, ning press jälgib hoolega, et ikka õiget joont mööda saaksid kirjutised avaldatud."

ma olen vähemalt sajal korral kuulnud mingist müstilisest Laari ajalookäsitlusest aga pole kunagi kuulnud vastust küsimusele, et milles see siis seisneb? Äkki seletaksid täpsemalt, mida konkreetselt ta valetab või võltsib?

näiteks  2010-08-18 17:42:20
Laar käsitleb eestlasi Saksa sõjaväes ja politseijõududes vabadusvõitlejatena, mis on vale seisukoht.

19. ja 20. augusti sündmustest  2010-08-18 17:45:47
Huvitava hinnangu neil kahel päeval Ülemnõukogus toimunule annab Arno Almann: «On täiesti selge, et kui iseseisvusotsus oleks realiseeritud ilma Eesti Komiteeta, siis ei oleks eestikomiteelased oma tänast rolli enam mitte kuidagi suutnud kätte võita. /---/ Täna aga võivad eestikomiteelased öelda, et nad olid protsessis osalised. Nad kirjutavad sellest ning mida aeg edasi, seda suuremana oma rolli kujutavad. Esialgu kirjutati, et Ülemnõukogu tegi otsuse ja kutsus ka Eesti Komitee juurde. Nüüd aga räägitakse juba sellest, et põhilised tegijad olid Eesti Komiteest ja mõned Ülemnõukogu liikmed tulid nende juurde.»

NB  2010-08-18 20:26:38
MRP järgi sai Leedu varem Poolale kuulunud Vilno (Vilnius) piirkonna!

Jaan  2010-08-18 21:04:11
To näiteks - Eestlased kes võitlesid "Sinimägedes" Eesti vabaks jäämise nimel ongi vabadusvõitlejad . Teisiti neid polegi võimalik nimetada . Said aru seltsimees .

teadmiseks  2010-08-18 21:37:20
Jaanile

Need, kes teenisid Saksa armees ja politseijõududes vabatahtlikult, olid klassikalised kollaborandid.
Barbarossa plaan ja Generalplan Ost, ei näinud ette Eesti riigi teket, vaid poolte eestlaste küüditamise maride - mordvalaste juurde. Teine pool sobis saksastamiseks.
Said aru seltsimees?

nemunas  2010-08-18 21:48:24
Kui Saksamaa 1939. aasta septembris Poola tungis, tahtis Leedu omakorda Poolat rünnata.
Nõukogude pool rahustas leedukad maha ja Leedu sai peagi oma Vilno (Vilniuse) piirkonna kätte.
Aga aastal 1938 pöördusid leedu rahvuslased Hitleri poole palvega saada raha juudi vastaste pogrommide läbiviimiseks. Sakslased vastasid, et see pole praegu otstarbekas ja soovitasid leedukatel vaid piirata juutide majanduslikku tegevust.

To Klaus Völler   2010-08-19 09:58:24
Ma olen ise lugenud mingist Laari kirjutatud algkooli ajalooõpikust taasvabanemise teemat ja selle tema poolset käsitlust, ning see on läbinisti vale. Järgmine ei puutu praegusesse teemasse, kuid 20. augustl 1991 püüdis Laar Eestist Rootsi putkata, aga see tal ei õnnestunud.

Vabadusvõitleja  2010-08-19 10:01:14
staatus on meil üks segane mõiste. Taasiseseisvumise ajal mehetegusid teinud ei ole sellist staatust saanud, aga näiteks Mart Laar on! Teda on autasustatud Relvastatud Vastupanu Teeneteristiga, ilmsel selle Edgari pildi tulistamise eest.

Jaan  2010-08-19 15:41:37
To teadmiseks -- Paistab oled veel kollanokk või "suurelt kodumaalt" tagasipöördunud eestlane. Vist pole kuulnud midagi 1941 aastal eestlaste küüditamisest Venemaale ega siin märatsenud NKVD mõrtsukatest ja hävituspataljoni põletajatest . Kõik need mehede kes haarasid relva tookord siis ainult selleks ,et kommunistidest jätistele kättemaksta mõrtsukatööde eest Eestis . Need mehed "sülitasid" ka Saksamaa poole, kuid Saksamaa andis neile relvad millega võideldi Kommunistlike lurjuste vastu . Nii ,et ikka vabadusvõitlejad . On selge seltsimees ?

to Jaan/Ants?/  2010-08-19 16:28:54
hävituspataljon nottis maha omakaitsemehi, kes naisi- lapsi tapsid kui nende mehed- isad olid sõtta võetud. Sa põed Laari sündroomi, ilustada fakte, et ise ilusam paista. Tahad ka miljoneid teenida faktidega vassimise eest?

Klaus Völler  2010-08-19 17:40:24
Isegi kui Omakaitse mehed kusagil süütuid inimesi tapsid, oli see erand mitte reegel. Hävituspataljoni puhul oli tegemist pigem reeglina.
Seda pole tõestanud mitte ainult Laar vaid ka teised, poliitilistest mõjutustest täiesti sõltumatud ajaloolased.

"Laar käsitleb eestlasi Saksa sõjaväes ja politseijõududes vabadusvõitlejatena, mis on vale seisukoht."

Vale seisukoht on see vaid Venemaa ja siinsete, käputäie kommunistide ja Kremli tallalakkujate silmis. Enamus Eesti rahvast arvas siis ja arvab praegugi teisiti.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Järgmine

Nimi 
E-mail