Logo
13. juuni 2018
23 (1104)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Sundüürnikud nõuavad kahjude heastamist. 5146 allkirja

Jälle see vana jura  2016-09-14 07:47:52
Rong on ammu läinud.
Mitte midagi ei heastata,sest ise kolisite välja oma kodudest!
Kas mõni tõsteti välja ilma kohtu otsuseta?
Eks kutsunud siis miilitsa!

  2016-09-14 08:07:20
et elasime tasuta kellegi teise majas ja nüüd nõuame selle eest hüvitist ka veel.

Aga noh- kesikud ju alati meil olnud maiad võõra vara peale.

n.76  2016-09-14 11:22:12
Seda "võõrast varast" pole 50a.järgi midagi jäänud,kui poleks hoitud.Olen ka 3.küüditamise ohver,päris "Eestlaste"omade poolt.

to Jälle see vana jura   2016-09-14 17:37:11
Omandireformi aegu oleks pidanud kutsuma hoopis politsei!

ärastaja  2016-09-14 20:28:13
Kogu erastamise ja sellega kaasneva ebaseaduslikkuse tekitamise eest (võrdse kohtlemise prinsiibi rikkumine) on vastutavad peaminister M.Laar, reformiminister L.Hänni, justiitsminister K. Kama, kes institutsiooniliselt kinnitasid korra, et omandireformi viib läbi ainuisikuliselt omavalitsus, kusjuures õiguskantslerilt, kapolt ja riigikontrollilt võeti õigus kontrollida omavalitsuste tegevust ja omandireformi vastavust põhiseadusele. Omavalitsuste tegevust kontrollis sisekontroll, mis allus omavalitsuse juhile!
Kuritegelikule teele suunas omandireformi Eluruumide erastamise seadus, mis võeti Riigikogus vastu 6.mail 1993.a. ja mille poolt hääletasid 22 “isamaalast”, 7 mõõdukat (sotsiaaldemokraadid), 6 ERSP-last jt. Keskfraktsioonist hääletas seaduse vastuvõtmise poolt vaid Ignar Fjuk.
Uusomanike ja pärijate ringi hakati 1992 aastal laiendama. Võeti vastu 30 seaduseparandust. Ilmavalgust nägid " Mati Pätsi parandus", "Betlemma tädi parandus" jne.
Julmima neist, nn Pärtelpoja paranduse, “…mis oleks tagastatud majade üürnikud praktiliselt põgenikelaagrisse või endistesse Nõukogude sõjaväekasarmutesse saatnud”, otsustas Riigikogu uus koosseis 27. juunil 1995 tühistada.
Riigikogu, võttes 13. märtsil 1996. a vastu seaduse “Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kait­­se konventsiooni ja selle lisa­proto­kollide ratifitseerimisest”, tegi reservatsiooni, et konventsiooni ja selle lisaprotokollide sätted ei laiene Eestis omandireformi seadustele!
Sellega seadustati Ees­tis euroopalike inimõiguste ja põhivabaduste rikkumine oman­­direformi läbiviimisel.

tõde Eesti elust  2016-09-15 11:19:59
Omandireformi üks osa on endistele Saksamaale ümberasujatele omandi tagastamine, vaatamata tollase Saksa riigi väga heale kompensatsioonile Eestisse jäetud vara eest. Peale väidetava natsilembuse tehti kahtlemata suurt diili, kus väidetavate altkäemaksude suurus jäi tugevalt varju saadava omandi väärtusega.Vaid ühe käe sõrmedel saab lugeda neid episoode, kus kohus pidi vanduma alla libaomanike taotlustele. Vara himustamine võttis sellised mõõtmed, kus isegi ei lugenud 15a. jõustunud Riigikohtu otsus vara mittetagastamise kohta.

to nr. 76  2016-09-15 16:51:38
kas annad oma elamise mulle äkki 50 aastaks- ma hoolitsen selle eest, usu mind ja mu lapsed hakkavad 50 aasta pärast räuskama kui sinu lapsed või lapselapsed seda endale tagasi tahaks.

Anna oma elamine ära tasuta- küll me hoolitseme selle eest ja teeme suure teene sulle sellega.

eelmisele  2016-09-15 21:04:10
Nõukogude Liidus riigistati elamud teatud suurusest alates seaduse alusel.

  2016-09-15 21:36:22
http://digileht.maaleht.delfi.ee/seadus/voorandada-voi-sundvoorandada?id=75593475

Sundvõõrandamine on ka Eesti Vabariigis seaduslik.

n.76  2016-09-16 13:32:39
"to nr.76",kas tulid 50a.siberist tagasi,et siin räuskad,mina tulin lastkodust ja kombineerisin siin elamise selle seadustejärgi.Lembitu tän.pommitati maja maatasa,minu lapsed ehitasid maja 30a.võlaga.Vaadata neid uusmaasaaijaid,piiritagant nüüd kamandavad,isegi praegu ei julge siin elada.

relva -ss grenader  2016-09-17 13:37:36
Tuldi Siberist, nõukogude võim andis elamispinna ja omandireformi käigus muututi Eesti Vabariigis sundüürnikuks.

n.76  2016-09-17 16:25:43
Ajab natuke vihale küll,all naaber tuli Siberist sai pensioonilisa,minult võeti isegi korter ära ja lollipensioni-sedusega vähendati 10a.töö-aastat.SS-st niipalju,1 onu oli SS-is 2.onupoeg SA-s,Isa löödi "mättasse"Kirovi-vanglas.Krt.ostsin"kapitalistilt"tagasi.

  2016-09-17 18:05:54
http://www.ohtuleht.ee/759339/venemaa-rahvakunstnik-balti-riikidelt-peaks-okupatsiooni-eest-vabandust-paluma

Okupant hüvitagu ka omandireformiga tekitatud kahju eestlastele.
Samas on aga nii, et omandireformi valdkonnas Eestis on Eesti riik ise Nõukogude Liidu õigusjärglane...

Nimi 
E-mail